Patentslipen på Ballstadlandet

Tjenester:


test

Adresse:


Lofoten Teknikk ans
Pb 403
8376 Leknes
Mobil: 951 22 290
90676730

Kontakt oss

stempel
stempel
....

Generelle betingelser: Alminnelige kontraktsbetingelser for reparasjonsarbeider på skip og offshorefartøyer ved norske verksteder, av 2. desember 1985. (rev. 1997) Ansvarsbegrensning jfr. §10 er NOK 10 mill og etter §11.6 settes til reparasjonsarbeidets kostnad. Frist ihht. §14.4 er 3 mnd. Verkstedet er ikke ansvarlig tids- eller avbruddstap. Verkstedet er ikke ansvarlig for tilsyn med fartøy inne for reparasjon uten at dette er avtalt skriftlig. Leveringsbetingelser: Ihht. tilbud eller avtale. For øvrig ihht NL92. Betalingsbetingelser: Kontant ved levering eller etter annen avtale. Ved større oppdrag forutsettes deloppgjør. Øvrige betingelser: Frakt o.l. er tillegg om ikke annet er avtalt. Overtid beregnes generelt som tillegg. Merarbeid som følge av oppståtte endringer fra rederi/konsulent /pålegg fra off. myndigheter eller andre er tillegg.. Alle priser ekskl. mvaslip1

Slipvogn: 38x9m.


slip2

Høst 2011


slip3
slip4
width="100"
r

Disse sidene er laget av oss og de er sist oppdatert 10.10.2011